Home
Profiel
Diensten
Locatie
PhiDipPides
Colofon
Voorwaarden
Mail ons

Het profiel van PhiDipPides.

Algemeen

PhiDipPides heeft zich in de afgelopen jaren bezig gehouden met ontwikkelen en opbouwen van een onderneming met als doel het verlenen van diensten op het gebied van systeemdistributie. Inmiddels is veel kennis en ervaring op het gebied van systeemdistributie opgedaan en zijn goede contacten met afnemers en aanbieders van deze vorm van dienstverlening ontstaan en zijn de operationele activiteiten volgens plan afgestoten. Door de opgedane ervaring is PhiDipPides op professionele wijze, met voldoende rendement en in continuïteit in staat om in de markt van advisering op het gebied van systeemdistributie een speler van belang te zijn.

Kernpunten voor PhiDipPides zijn:

  • Duidelijke definitie van producten en markten;
  • Duidelijkheid en eenduidigheid in organisatiestructuur;
  • Duidelijkheid en eenduidigheid in werkprocedures;
  • Maximaal inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (zowel operationeel als financieel);
  • Controle over de organisatie door een maximaal gebruik van meet- en regeltechnieken.

Commerciële formule

PhiDipPides richt zich erop adviezen op het gebied van distributiediensten te verkopen en te leveren aan bedrijven die behoefte hebben aan deze dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is dat PhiDipPides zich kenmerkt door een hoge mate van kwaliteit in combinatie met een bij deze kwaliteit passende prijs en een, binnen gedefinieerde kaders, zeer grote flexibiliteit. Tevens geldt hierbij dat door het gerichte assortiment aan afnemers een integraal aanbod voor distributiediensten kan worden gedaan.

De markt

PhiDipPides biedt haar diensten aan aan grotere bedrijven die binnen Nederland gevestigd zijn en behoefte hebben aan advies m.b.t. distributie binnen Nederland.
In de markt is een merkbare toename aanwezig in de behoefte aan een gestandaardiseerde integrale, flexibele en kwalitatief hoogstaande dienstverlening op het gebied van distributie. Hierbij is er tevens behoefte aan gecentraliseerde communicatie op verschillende organisatieniveaus.

PhiDipPides richt zich binnen de markt primair op advisering m.b.t. dienstverlening betreffende routediensten aan afnemers in de farmaceutische sector en secundair op dienstverlening in andere sectoren.

In grote lijn kan de vraag van de markt als volgt worden gecategoriseerd:

Soort organisatie Diensten
Grotere ondernemingen Meerdere vormen van distributie, hoge mate van standaardisatie
Grotere ondernemingen Meerdere vormen van distributie, lage mate van standaardisatie
Grotere ondernemingen Sneltransporten, geen standaardisatie
Kleinere ondernemingen Meerdere vormen van distributie, hoge mate van standaardisatie
Kleinere ondernemingen Meerdere vormen van distributie, lage mate van standaardisatie
Kleinere ondernemingen Sneltransporten, geen standaardisatie